You are a true success when you help others succeed.
SCAN TO VERIFY

Sturebadet Läkarmottagning - Certifikat

Utfärdat av KVO AB

KVO11:9 är en standard för vård och omsorgsverksamhet. En certifiering för KVO11:9 visar att verksamheten är engagerad i kvalitet, patientsäkerhetsarbetet och effektivitet. KVO11:9 granskar kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, organisatorisk arbetsmiljö, miljö och informationssäkerhet.

En certifiering för KVO11:9 ger verksamheten en kvittens på att man efterlever lagar och förordningar inom alla dessa områden och att man arbetar regelbundet med systematiskt förbättringsarbete.

Syftet är att patienten ska få en adekvat, säker och god vård.

Certifiering enligt KVO11:9

Certifiering av en oberoende tredje part verifierar att ledningssystemet fungerar och visar att verksamheten arbetar för att tillämpa effektiva principer för kvalitetsledning inom organisationen.

Certifiering för KVO11:9 innebär 1 certifiering som täcker alla krav som ställs på vård- och omsorgsverksamhet, till skillnad från andra använda standarder så som ISO.

Ett resultat av certifiering:

Hög kvalitet leder till nöjda patienter, god vård och omsorg samt en hållbar drift av kliniken.

En framgångsrik certifiering ökar patienternas förtroende.