You are a true success when you help others succeed.
SCAN TO VERIFY

Bragée Medect AB - Certifikat

Utfärdat av Kvalprak AB
KVALPRAKs kvalitetsprogram är en oberoende granskning av medicinsk klinik eller vårdinrättning. Syftet är att hjälpa våra kunder att skapa högkvalitativ vård och omsorg. Hög kvalitet leder till nöjda patienter, god vård och omsorg samt en hållbar drift av kliniken.

KVALPRAKs kvalitetsprogram omfattar verksamhetens organisation, policys, mål, resultat, egenkontroll, systematiskt förbättringsarbete, samverkan, avvikelsehantering, riskanalys, händelseanalys, rutiner, processer och samtliga medarbetare.

KVALPRAK:s ledningssystem KIV är utvecklat för att tillsammans med professionell ledning och styrning kvalitetssäkra verksamheten för hela kliniker. I ledningssystemet finns alla funktioner som kliniker behöver för att utveckla, effektivisera och säkra hållbarheten i sin verksamhet - vilket i sin tur leder till nöjdare patienter, hög kvalitet på vården och en hållbar klinik.

Bragée Medect AB har fått sitt ledningssystem reviderat och godkänt enligt kraven i KVALPRAKs kvalitetsprogram - Kvalitet i Vård och Omsorg (KIV).

Skriv ut Certifikat

Ladda ned