Certifiering enligt KVO11:9

Kvalprak erbjuder certifiering för vårdstandarden KVO11:9

Klicka för att se all certifierade verksamheter

www.kvo.se

KVO11:9 har sitt ursprung i Socialstyrelsens förordning och allmänna råd om ledningssystem, SOSFS11:9. 

KVO11:9 använder samma grundprinciper för kvalitet som tex ISO, HACCP och GMP.

KVO11:9 utgår från de lagar som SOSFS2011:9 pekar på direkt eller indirekt. De 7 sju viktigaste lagområdena är:

  - Kvalitet SOSFS2011:9, HSL 2017:30, 2014:821

  - Patientsäkerhet SFS 2010:659

  - Informationssäkerhet EU 2016/679, SFS 2008:355

  - Arbetsmiljö SFS 1977:1160

  - Organisatorisk arbetsmiljö AFS 2015:4

  - Miljö SFS 1998:808

  - Affärsmässigt SFS 2005:551

Kvalprak erbjuder också ledningssystemet ORNA som verktyg för uppfyllnad av lagar och förordningar, www.kvalprak.se. 

Ledningssystemet ORNA är specialiserat för vård och omsorg.

Ett integrerat ledningssystem för vårdens krav, anpassningsbart för hela spektrat av kliniker, allt från ensampraktiker till stora kliniker. Ledningssystemet stödjer klinikerna i uppfyllandet av lagar och förordningar, effektiviserar arbetet, ökar kvaliten och patientsäkerheten.