Show all Kvalprak AB collections
KVALPRAK KIV (Kvalitet i Vården) KVALPRAK:s KIV är utvecklat för att genom professionell ledning och styrning kvalitetssäkra hela kliniker. Här finns alla funktioner du behöver för att utveckla, effektivisera och säkra kvalitet i din verksamhet. KVALPRAK FLEX En metod utvecklad för kliniker som arbetar ensamma med smarta funktioner som t.ex. dokumenthantering, lagar och regler, protokoll för kvalitetssäkring, avvikelserapportering, riskanalys m.m. Systemet kan byggas ut för två kliniker.

OM KVALPRAK KIV CERTIFIERING
Ledning och styrning säkrar kvalitet i din verksamhet. All verksamhet bygger i grunden på en affärsidé som sedan omsätts i affärsstrategier. Verksamhetens ledning har I den dagliga styrningen av verksamheten att förhålla sig till idé och strategi. När alla i verksamheten känner till hur man skall arbeta uppnås begreppet ”nöjd kund”. Till höger ser ni kliniker som genomgått KVALPRAK KIV (kvalitet i Vården).